Szanowni Państwo,

czasopismo Artpost powstało w październiku 2014 r. z myślą o prezentacji ciekawych wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń muzycznych, zwłaszcza koncertów filharmonicznych. Z regionalnego czasopisma przeistacza się w ogólnopolskie. W tym miejscu zapraszam do prezentacji na naszych stronach wszystkie filharmonie i sceny, na których wykonuje się dobrą, ambitną muzykę. Naszym celem jest również prezentacja twórców, wybitnych artystów z różnych dyscyplin sztuki i ich dorobku ale również tych mniej znanych, a całkowicie pochłoniętych swoją pasją. Nie sposób pominąć szeregu ważnych i pięknych już istniejących i  nowo powstałych miejsc związanych z kulturą, które z wielką przyjemnością prezentujemy, bowiem nie było w naszej powojennej historii tak bogatego w inwestycje kulturalne okresu. Strona internetowa uzupełnia dwumiesięcznik Artpost i daje możliwość szybszego informowania niż tradycyjny cykl wydawniczy. Zapraszam do czytania Artpost i przeglądania naszej strony.

Niech cytat z J.W. Goethego będzie dopełnieniem naszego przesłania:

"Należy każdego dnia posłuchać krótkiej 

pieśni, przeczytać dobry wiersz, 

zobaczyć wspaniały obraz i - jeśli 

byłoby to możliwe - wypowiedzieć 

kilka rozsądnych słów."

Marek Bebłot

wydawca i redaktor naczelny